5 quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

Căn cứ vào Nghi định 63/2014/NĐ-CP, quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn (chào giá cạnh tranh) được chia thành 5 quy trình giai đoạn như sau: Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn: a) Bản yêu cầu chào giá cạnh tranh được lập bao gồm các nội … Read more

5 quy trình trong gói thầu chào hàng cạnh tranh thông thường

Căn cứ vào Nghị định 63/2014/NĐ-CP, quy trình gói thầu chào hàng cạnh tranh thông thường gồm có 5 bước: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh thông thường: a) Lập hồ sơ yêu cầu: Nội dung hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh thông thường bao gồm các nội dung … Read more

Gói thầu dịch vụ phi tư vấn hay mua sắm hàng hóa

Tình huống đấu thầu và câu hỏi tình huống Đơn vị bà Nguyễn Bích Ngọc (Yên Bái) đang chuẩn bị lập hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ triển khai phần mềm hệ thống cho doanh nghiệp. Bà Ngọc hỏi, hồ sơ mời thầu sẽ lập theo gói thầu phi tư vấn … Read more

Đánh giá tính hợp lệ của Liên danh dự thầu trong 1 gói thầu?

Tình huống đánh giá tính hợp lệ của Liên danh dự thầu Ông Nguyễn Văn Ân (TPHCM), kỹ sư chuyên làm công tác tư vấn đấu thầu cho các Ban quản lý dự án quận, huyện, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau: Một gói thầu thi công xây lắp … Read more

Đánh giá hợp đồng tương tự trong hồ sơ dự thầu

Tình huống đấu thầu về việc đánh giá hợp đồng tương tự Ông Tuấn Anh (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư xử lý tình huống về đánh giá hợp đồng tương tự đối với gói thầu mua sắm hàng hóa. Cụ thể, hồ sơ mời thầu nêu quy … Read more

Xác định chi phí lập hồ sơ mời thầu khi thuê tư vấn

Tình huống chi phí lập hồ sơ mời thầu khi thuê tư vấn Ông Nguyễn Văn Tường (Điện Biên) muốn hỏi về việc xác định định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trường hợp phải thuê tư vấn đấu thầu. Sở Xây dựng thẩm định báo cáo kinh tế … Read more

Nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu sau thời hạn yêu cầu

Tình huống đấu thầu Nhà thầu X tham dự một gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện A làm bên mời thầu. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của Nhà thầu X, ngày 5/9/2017, Bên mời thầu đã phát hành văn bản yêu cầu Nhà thầu … Read more

Nhà thầu tự gửi tài liệu làm rõ Hồ sơ dự thầu?

Tình huống trong việc làm rõ hồ sơ dự thầu Có một nhà thầu sau khi xem lại hồ sơ dự thầu (HSDT) đã nộp cho Bên mời thầu thì phát hiện ra HSDT của mình thiếu về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT).Chẳng hạn như có bằng … Read more

Nhà thầu có thể nộp thêm hồ sơ dự thầu ?

Tình huống đấu thầu trong việc nhà thầu nộp thêm hồ sơ dự thầu Nhà máy chúng tôi đã phát hành một gói thầu và quy định thời điểm đóng thầu là ngày 24/06/2021. Vào ngày 20/05/2021, nhà thầu A có gửi fax và email cho Nhà máy Hồ sơ dự thầu của nhà thầu … Read more

Chỉ định thầu trong di dời công trình hạ tầng kỹ thuật

Câu hỏi tình huống Đối với gói thầu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thì có thể chỉ định thầu cho đơn vị không trực tiếp quản lý công trình nhưng đáp ứng các điều kiện về năng lực, kinh nghiệm được hay không? Trả lời  Một trong các trường hợp được áp … Read more