7 sai lầm phổ biến của nhà thầu trong việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu, việc xảy ra sai sót trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu là điều khó có thể tránh khỏi. Trong đó có những sai sót rất nghiêm trọng dẫn đến việc hồ sơ dự thầu không hợp lệ và bị loại ngay không qua … Read more

Chào hàng cạnh tranh là gì ?

Chào hàng cạnh tranh là gì? Để có thể hiểu Chào hàng cạnh tranh là gì ? Hãy tưởng tượng bạn là chủ doanh nghiệp đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa hay cần được cung cấp dịch vụ bổ trợ cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, bạn không … Read more