5 quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

Căn cứ vào Nghi định 63/2014/NĐ-CP, quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn (chào giá cạnh tranh) được chia thành 5 quy trình giai đoạn như sau: Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn: a) Bản yêu cầu chào giá cạnh tranh được lập bao gồm các nội … Read more

5 quy trình trong gói thầu chào hàng cạnh tranh thông thường

Căn cứ vào Nghị định 63/2014/NĐ-CP, quy trình gói thầu chào hàng cạnh tranh thông thường gồm có 5 bước: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh thông thường: a) Lập hồ sơ yêu cầu: Nội dung hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh thông thường bao gồm các nội dung … Read more

Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh năm 2021

Một số lưu ý khi sử dụng mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh năm 2021 Theo quy định tại Điều 29 – Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, lộ trình đấu thầu qua mạng được hướng tới trong năm 2021 và các năm sau đó như sau: Giai đoạn năm 2021: a) Tổ chức lựa chọn … Read more