Chào hàng cạnh tranh là gì ?

Chào hàng cạnh tranh là gì? Để có thể hiểu Chào hàng cạnh tranh là gì ? Hãy tưởng tượng bạn là chủ doanh nghiệp đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa hay cần …

chào hàng cạnh tranh là gì

Chào hàng cạnh tranh là gì?

chào hàng cạnh tranh là gì

Để có thể hiểu Chào hàng cạnh tranh là gì ? Hãy tưởng tượng bạn là chủ doanh nghiệp đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa hay cần được cung cấp dịch vụ bổ trợ cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, bạn không biết làm cách nào để có thể tìm ra đơn vị đối tác có thể cung cấp cho doanh nghiệp mình hàng hóa hay dịch vụ đúng yêu cầu mình mong muốn với mức giá tốt nhất (thấp nhất) có thể.

Chào hàng cạnh tranh ra đời để giải quyết vấn đề này.

Mọi việc bạn (Chủ đầu tư) cần làm là đưa ra những yêu cầu về hàng hóa hay dịch vụ cần cung cấp, sau đó những yêu cầu này được gửi cho những nhà thầu/ nhà cung cấp.

Nhà thầu/ nhà cung cấp sau khi nhận được yêu cầu sẽ tiến hành phân tích những yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh và đưa đưa ra quyết định có tham gia chào hàng cạnh tranh hay không. Nhà thầu sẽ thông báo quyết định có tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh này hay không cho Chủ đầu tư.

Chủ đầu tư sẽ nhận được những hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh của các nhà thầu trước thời hạn nhận hồ sơ chào hàng cạnh tranh (được yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu). Hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh của nhà thầu sẽ được đánh giá về tính hợp lệ của nhà thầu, tính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ, phi nghiệp vụ và giá chào của nhà thầu.

Hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh của nhà thầu sẽ được xếp hạng và lựa chọn để đàm phán thỏa thuận, ký kết hợp đồng.

Nói chung, chào hàng cạnh tranh là một hình thức đấu thầu để Chủ đầu tư/ Bên mời thầu tìm được Nhà thầu/ Bên dự thầu đáp ứng được tối thiểu những yêu cầu của Chủ đầu tư/ Bên mời thầu với mức giá hợp lý nhất.

Chào hàng cạnh tranh áp dụng cho gói thầu nào?

Căn cứ vào Điều 57 – Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh theo bao gồm:

Gói thầu

Chào hàng cạnh trang thông thường Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Điều kiên áp dụng chung

Dịch vụ phi tư vấn Giá trị gói thầu không quá 05 tỷ đồng Giá trị gói thầu không quá 500 triệu – Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt

– Có dự toán được phê duyệt theo quy định

– Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu

 

Mua sắm hàng hóa Giá trị gói thầu không quá 01 tỷ đồng. Đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.
Xây lắp công trình đơn giản Giá trị gói thầu không quá 01 tỷ đồng.

 

Vậy phương thức chào hàng cạnh tranh có thể áp dụng với hầu hết các gói thầu nhưng phù hợp nhất là gói thầu mua sắm hàng hóa do về mặt tính chất hàng hóa có sẵn ngoài thị trường với các thông số kỹ thuật tương đương nhau, chất lượng tương đương nhau, sự cạnh tranh nằm tại giá cả của hàng hóa được chào.

Tại sao nên chào hàng cạnh tranh?

Thúc đẩy quá trình phát triển thị trường: với việc áp dụng phương thức chào hàng cạnh tranh, việc này sẽ tạo ra tính cạnh tranh giữa các nhà thầu/ nhà cung cấp về mặt chất lượng hàng hóa, dịch vụ cũng như giá cả được chào. Về dài hạn:

  • Phần chất lượng hàng hóa, chế độ hậu mãi, chất lượng dịch vụ được cung cấp sẽ không ngừng tăng cao.
  • Phần giá cả sẽ tiến dần tới giá trị thực mà hàng hóa hay dịch vụ đó mang lại.

Việc này vô hình chung tạo động lực cho quá trình phát triển thị trường Việt Nam.

Đối với Chủ đầu tư, bên mời thầu:

  • Giảm chi phí, tránh lãnh phí trong việc đầu tư kinh doanh (mua sắm hàng hóa, dịch vụ)
  • Giảm thời gian lựa chọn nhà thầu, chào hàng cạnh tranh là phương thức đấu thầu tương đối đơn giản nên những thủ tục và thời gian đánh giá, lựa chọn nhà thầu được rút gọn đáng kể.
  • Nhận được chất lượng sản phẩm, dịch vụ triển khai, hậu mãi tốt nhất có thể với mức giá hợp lý.

Đối với Nhà cung cấp, nhà thầu:

  • Giảm thời gian và nguồn lực trong công tác chuẩn bị hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh;
  • Mọi nhà thầu đều có cơ hội chào hàng với Chủ đầu tư (đấu thầu rộng rãi);
  • Tạo động lực giúp nhà thầu nâng cao uy tín, trình độ kỹ năng để có thể đáp ứng chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

Xem thêm bài viết – 7 bước trong quy trình chào hàng cạnh tranh mà bạn chưa biết ?