Đánh giá hợp đồng tương tự trong hồ sơ dự thầu

Tình huống đấu thầu về việc đánh giá hợp đồng tương tự Ông Tuấn Anh (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư xử lý tình huống về đánh giá …

đánh giá hợp đồng tương tự

đánh giá hợp đồng tương tựTình huống đấu thầu về việc đánh giá hợp đồng tương tự

Ông Tuấn Anh (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư xử lý tình huống về đánh giá hợp đồng tương tự đối với gói thầu mua sắm hàng hóa.

Cụ thể, hồ sơ mời thầu nêu quy định đánh giá hợp đồng tương tự: Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự cung cấp thiết bị y tế mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn công việc với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng 3 năm trở lại đây (từ 2018 đến thời điểm đóng thầu):

– Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự là 1 hợp đồng (hợp đồng, biên bản bàn giao nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng được công chứng), trong đó có ít nhất 1 hợp đồng có giá trị ≥ 4,1 tỷ đồng.

– Hợp đồng hoàn thành phần lớn được hiểu là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng (có tài liệu chứng minh).

Tổ thẩm định có yêu cầu, hợp đồng tương tự theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhưng tổ chuyên gia thì dẫn chứng tham khảo theo Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ thẩm định không chấp nhận, vẫn yêu cầu tổ chuyên gia thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu phải thực hiện theo yêu cầu của tổ thẩm định, tức là tương tự về chủng loại, tính chất và quy mô (theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT yêu cầu) nhưng không được quy định trong hồ sơ mời thầu.

Ông Tuấn Anh hỏi, trường hợp này chủ đầu tư phải thực hiện theo ý kiến nào?

Trả lời tình huống về tình huống đánh giá hợp đồng tương tự

Theo hướng dẫn tại ghi chú số 11 Mục 2.1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT

Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn thành, bao gồm:

– Tương tự về chủng loại, tính chất: Có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét.

– Tương tự về quy mô: Có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét.

Theo đó, chủ đầu tư, bên mời thầu căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu để đưa ra yêu cầu cụ thể trong hồ sơ mời thầu cho phù hợp với hướng dẫn nêu trên để đánh giá hợp đồng tương tự.

Kết luận về tình huống đánh giá hợp đồng tương tự

Trong gói thầu này, hợp đồng được đánh giá là tương tự với gói thầu thì phải đáp ứng được 02 chỉ tiêu sau:

  1. Tương tự về chủng loại, tính chất: Cung cấp thiết bị y tế
  2. Tương tự về quy mô: Có giá trị hợp đồng (hoặc giá trị hàng hóa cung cấp) ≥ 4,1 tỷ đồng
  3. Mức độ hoàn thành của hợp đồng: đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành trên 80% khối lượng công việc của hợp đồng (chứng minh bằng biên bản bàn giao, biên bản nghiệm thu hay hóa đơn tài chính hợp lệ)

Xem thêm bài viếtĐánh giá tính hợp lệ của Liên danh dự thầu?

Leave a Comment