Gói thầu dịch vụ phi tư vấn hay mua sắm hàng hóa

Tình huống đấu thầu và câu hỏi tình huống Đơn vị bà Nguyễn Bích Ngọc (Yên Bái) đang chuẩn bị lập hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ triển khai phần mềm …

phi tư vấn

phi tư vấnTình huống đấu thầu và câu hỏi tình huống

Đơn vị bà Nguyễn Bích Ngọc (Yên Bái) đang chuẩn bị lập hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ triển khai phần mềm hệ thống cho doanh nghiệp. Bà Ngọc hỏi, hồ sơ mời thầu sẽ lập theo gói thầu phi tư vấn hay gói thầu mua sắm hàng hóa?

Trả lời tình huống đấu thầu

Căn cứ Khoản 9 và Khoản 25 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định, dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45, Điều 4 Luật Đấu thầu, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8, Điều 4 Luật Đấu thầu. Hàng hoá gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

Kết luận 

Đối với trường hợp của bà Ngọc, dịch vụ cung cấp dịch vụ triển khai phần mềm hệ thống cho doanh nghiệp được coi là dịch vụ phi tư vấn theo định nghĩa nêu trên.

Xem thêm bài viếtNhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu sau thời hạn yêu cầu

Leave a Comment