Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh năm 2021

Một số lưu ý khi sử dụng mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh năm 2021 Theo quy định tại Điều 29 – Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, lộ trình đấu thầu qua mạng được hướng …

Một số lưu ý khi sử dụng mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh năm 2021

Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh năm 2021

Theo quy định tại Điều 29 – Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, lộ trình đấu thầu qua mạng được hướng tới trong năm 2021 và các năm sau đó như sau:

Giai đoạn năm 2021:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi.

* Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu;

b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập trung.

Điều 29 – Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT

Chúng ta có thể thấy, với lộ trình triển khai đấu thầu qua mạng hướng việc hướng tới minh bạch, công bằng trong đấu thầu trong giai đoạn sắp tới của Việt Nam.

Đối với những gói thầu mời chào hàng cạnh tranh có giá trị nhỏ hơn 20 tỷ đối với gói thầu xây lắp, nhỏ hơn 10 tỷ đối với mua sắm hàng hóa thì đều phải thực hiện đấu thầu qua mạng đấu thầu quốc gia. Dưới đây Dauthauvn.com có đưa ra các biểu mẫu hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh để hỗ trợ các bạn thực hiện lập hồ sơ một cách đơn giản nhất có thể.

Các mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh qua mạng đấu thầu quốc gia

Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh không qua mạng

Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh qua mạng

    •  
  •  

Xem thêmTình huống đấu thầu: Gói thầu dịch vụ tư vấn hay mua sắm hàng hóa

Leave a Comment