Nhà thầu tự gửi tài liệu làm rõ Hồ sơ dự thầu?

Tình huống trong việc làm rõ hồ sơ dự thầu Có một nhà thầu sau khi xem lại hồ sơ dự thầu (HSDT) đã nộp cho Bên mời thầu thì phát hiện ra HSDT của mình thiếu về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT).Chẳng hạn như có bằng … Read more

Nhà thầu có thể nộp thêm hồ sơ dự thầu ?

Tình huống đấu thầu trong việc nhà thầu nộp thêm hồ sơ dự thầu Nhà máy chúng tôi đã phát hành một gói thầu và quy định thời điểm đóng thầu là ngày 24/06/2021. Vào ngày 20/05/2021, nhà thầu A có gửi fax và email cho Nhà máy Hồ sơ dự thầu của nhà thầu … Read more

Chỉ định thầu trong di dời công trình hạ tầng kỹ thuật

Câu hỏi tình huống Đối với gói thầu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thì có thể chỉ định thầu cho đơn vị không trực tiếp quản lý công trình nhưng đáp ứng các điều kiện về năng lực, kinh nghiệm được hay không? Trả lời  Một trong các trường hợp được áp … Read more

Thay đổi giá trị gói thầu

Tình huống thay đổi giá trị gói thầu Trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, giá trị gói thầu (còn gọi là dự toán gói thầu) được lập tuân thủ đúng theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, khi phê duyệt dự toán gói thầu, … Read more

Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh năm 2021

Một số lưu ý khi sử dụng mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh năm 2021 Theo quy định tại Điều 29 – Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, lộ trình đấu thầu qua mạng được hướng tới trong năm 2021 và các năm sau đó như sau: Giai đoạn năm 2021: a) Tổ chức lựa chọn … Read more