5 quy trình trong gói thầu chào hàng cạnh tranh thông thường

Căn cứ vào Nghị định 63/2014/NĐ-CP, quy trình gói thầu chào hàng cạnh tranh thông thường gồm có 5 bước: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh thông thường: a) Lập hồ sơ yêu cầu: Nội dung hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh thông thường bao gồm các nội dung … Read more