Chào hàng cạnh tranh là gì ?

Chào hàng cạnh tranh là gì? Để có thể hiểu Chào hàng cạnh tranh là gì ? Hãy tưởng tượng bạn là chủ doanh nghiệp đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa hay cần được cung cấp dịch vụ bổ trợ cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, bạn không … Read more

5 quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

Căn cứ vào Nghi định 63/2014/NĐ-CP, quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn (chào giá cạnh tranh) được chia thành 5 quy trình giai đoạn như sau: Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn: a) Bản yêu cầu chào giá cạnh tranh được lập bao gồm các nội … Read more

5 quy trình trong gói thầu chào hàng cạnh tranh thông thường

Căn cứ vào Nghị định 63/2014/NĐ-CP, quy trình gói thầu chào hàng cạnh tranh thông thường gồm có 5 bước: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh thông thường: a) Lập hồ sơ yêu cầu: Nội dung hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh thông thường bao gồm các nội dung … Read more

Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh năm 2021

Một số lưu ý khi sử dụng mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh năm 2021 Theo quy định tại Điều 29 – Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, lộ trình đấu thầu qua mạng được hướng tới trong năm 2021 và các năm sau đó như sau: Giai đoạn năm 2021: a) Tổ chức lựa chọn … Read more