Đánh giá hợp đồng tương tự trong hồ sơ dự thầu

Tình huống đấu thầu về việc đánh giá hợp đồng tương tự Ông Tuấn Anh (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư xử lý tình huống về đánh giá hợp đồng tương tự đối với gói thầu mua sắm hàng hóa. Cụ thể, hồ sơ mời thầu nêu quy … Read more