Đánh giá tính hợp lệ của Liên danh dự thầu trong 1 gói thầu?

Tình huống đánh giá tính hợp lệ của Liên danh dự thầu Ông Nguyễn Văn Ân (TPHCM), kỹ sư chuyên làm công tác tư vấn đấu thầu cho các Ban quản lý dự án quận, huyện, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau: Một gói thầu thi công xây lắp … Read more