Gói thầu dịch vụ phi tư vấn hay mua sắm hàng hóa

Tình huống đấu thầu và câu hỏi tình huống Đơn vị bà Nguyễn Bích Ngọc (Yên Bái) đang chuẩn bị lập hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ triển khai phần mềm hệ thống cho doanh nghiệp. Bà Ngọc hỏi, hồ sơ mời thầu sẽ lập theo gói thầu phi tư vấn … Read more