Nhà thầu tự gửi tài liệu làm rõ Hồ sơ dự thầu?

Tình huống trong việc làm rõ hồ sơ dự thầu Có một nhà thầu sau khi xem lại hồ sơ dự thầu (HSDT) đã nộp cho Bên mời thầu thì phát hiện ra HSDT của mình thiếu về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT).Chẳng hạn như có bằng … Read more