Xác định chi phí lập hồ sơ mời thầu khi thuê tư vấn

Tình huống chi phí lập hồ sơ mời thầu khi thuê tư vấn Ông Nguyễn Văn Tường (Điện Biên) muốn hỏi về việc xác định định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trường hợp phải thuê tư vấn đấu thầu. Sở Xây dựng thẩm định báo cáo kinh tế … Read more