Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu?

Việc Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chứng minh nguồn lực tài chính cho gói thầu thường xuyên gặp trong các gói thầu vừa và lớn. Mục đích của việc này là để Chủ …

nguồn lực tài chính cho gói thầu

nguồn lực tài chính cho gói thầuViệc Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chứng minh nguồn lực tài chính cho gói thầu thường xuyên gặp trong các gói thầu vừa và lớn. Mục đích của việc này là để Chủ đầu tư chắc chắn về năng lực tài chính của nhà thầu trong trường hợp đảm nhận thực hiện gói thầu. Thông thường yêu cầu này nằm tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và năng lực của nhà thầu thuộc Phần Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu trong Hồ sơ mời thầu.

Nội dung của yêu cầu này thường như sau:

“Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với gí trị là xxxxxx đồng”

Tài liệu cần nộp để chứng minh cho khả năng đáp ứng của nhà thầu đối với yêu cầu này thường là Mẫu kê khai nguồn lực tài chính và Mẫu Kê khai nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện.

nguon luc tai chinh cho gói thau

Mẫu kê khai nguồn lực tài chính

Mẫu kê khai nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện

Cách xử lý đối với yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu

Cách 1: Điền đầy đủ thông tin vào 2 mẫu trên và 2 biểu mẫu này sẽ là một phần tài liệu trong hồ sơ dự thầu.

  • Ưu điểm: Không phải xử lý quy trình gì với bên thứ 3 như ngân hàng, các tổ chức tài chính
  • Nhược điểm: Phải kê khai rất chi tiết về quy trình thanh toán hợp đồng hiện tại, độ phức tạp trong quá trình đánh giá hồ sơ cũng phức tạp hơn, dễ dẫn đến quá trình làm rõ hồ sơ tại phần này. Mặt khác việc kê khai chi tiết những hợp đồng đang thực hiện và dòng tiền của nhà thầu là điều không một nhà thầu nào mong muốn.

Vì vậy, nếu có thể mình không đề xuất sử dụng phương án xử lý này.

Cách 2: Chứng minh bằng bản Cam kết thu xếp tài chính của một ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam.

Cam kết Thu xếp tài chính được phát hành bởi Techcombank

  • Ưu điểm: Khi nhà thầu có bản Cam kết thu xếp tài chính thì chỉ cần kê khai thêm Mẫu kê khai nguồn lực tài chính (*) là chứng minh được yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu cũng không cần phải khai chi tiết dòng tiền hiện tại của nhà thầu như thế nào.
  • Nhược điểm: Phải xử lý thông qua bên thứ 3 ở trường hợp hiện tại là ngân hàng

Mình đề xuất bạn nên xử lý theo cách này để hạn chế tối đa khả năng phải làm rõ tại mục này. Còn làm thế nào để có thể xin được Cam kết thu xếp tài chính từ ngân hàng thì bạn nên làm việc với Phòng Kế toán ở bên bạn vì Ngân hàng chỉ làm việc với Phòng kế toán của nhà thầu thôi chứ không làm việc với mình đâu 😀

(*) Đối với việc kê khai Mẫu nguồn lực tài chính thì chỉ cần kê khai đơn giản như sau:

Tại cột Nguồn tài chính bạn ghi: “Hợp đồng tín dụng sốxxx ký ngày dd/mm/yyyy và các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung giữa [Tên nhà thầu của bạn] và [Tên ngân hàng]”.

Tài cột Số tiền bạn ghi đúng số tiền trong Cam kết thu xếp tài chính là xong. Rất đơn giản!